نوشته های نقشه ذهنی

 • نقشه ذهنی در گوشی موبایل

  Mindjet Maps نرم افزاری جهت انتقال ایده های طوفان ذهنی، تفکرات استراتژیک و اطلاعات تجاری به طرح اولیه برای اجرایی ش...

 • تعادل میان اهداف به کمک نقشه ذهنی

  برای انتخاب مسیر زندگی و یافتن جهت درست حرکت، به وضوح و دقتی نیاز دارید که استفاده از نقشه‌های ذهنی در تنظیم هدف‌ها...

 • نقشه‌ ذهنی جلسه‌ی فروش

  روی نقشه‌ی ذهنی تکمیل شده، پیشنهاد اصلی شما به عنوان موضوع مرکزی به روشنی نمایان خواهد بود. استفاده از یک تصویر پرم...

 • نقشه‌ ذهنی یک سخنرانی

  سخنرانی با به‌کارگیری دو نیمکره‌ی مغز برای درک مفهوم ارتباط میان مغزها لازم است مطلب مربوط به « دو نیمکره‌ی مغز» (ف...

 • مدیریت پروژه پیشرفته به کمک نقشه ذهنی

  برنامه‌ریزی و مدیریت هر پروژه - چه بلند مدت و چه کوتاه مدت - گذشته از زمان به میزان زیادی کاغذ و یادداشت‌نویسی احتی...

 • نقشه ذهنی و کارمندی

  اگر هر روز صبح پنج دقیقه از وقت خود را صرف کشیدن نقشه‌ی ذهنی همان روز کنید، شروع خوبی خواهد بود و در طول روز، جلوی...