شماره حسابها

برای خرید محصولات نیازی به مراجعه به بانک نیست! شما براحتی می توانید با داشتن کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم اقدام به خرید محصولات کنید.

بانک سامان
شماره سامان کارت به نام آقای مجتبی عباسیان اردکانی برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۲۷۸۵ ۱۲۵۱ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹

بانک سپه
شماره سپه کارت به نام آقای مجتبی عباسیان اردکانی برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۵۹۲۸ ۳۲۵۵ ۱۰۱۰ ۵۸۹۲