کسب و کار

نقشه ذهنی هفتۀ پیش رو

نقشه ذهنی هفتۀ پیش رو
با این حال اگر قرار بود که یک نقشه ذهنی رسم کنید جابجا کردن زندگی کاری خود را با تعهدات شخصی تان در این نقشه راحت ترمی یافتید تا اینکه با یک فهرست خطی سروکار داشته باشید....
بیشتر بخوانید

نقشه ذهنی مهندسی سیستمها

نقشه ذهنی مهندسی سیستمها
 مهندسی سیستم یا مهندسی سامانه ها (Systems engineering) عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی...
بیشتر بخوانید

راه های آزادکردن خلاقیت

راه های آزادکردن خلاقیت
هر زمان که نیازمند خلاقانه و هوشمندانه فکر کردن در کار خودتان هستید همیشه اول به نقشه های ذهن فکر کنید و ازآنها برای بررسی کردن ایده ها و کمک کردن به خود برای رهایی از هر...
بیشتر بخوانید

استفاده از نقشه ذهن در عمل

استفاده از نقشه ذهن در عمل
بعد از حمله یازدهم سپتامبر و تخریب مرکز تجارت جهانی تمام خدمات رفاهی مهم درمناطق عمده شهر دچارآشفتگی شده بودند. خطوط مخابرات،گاز،برق،آب وشبکه های فاضلاب به هم ریخته بودند...
بیشتر بخوانید