نقشه ذهنی در گوشی موبایل

نقشه ذهنی در گوشی موبایل
Mindjet Maps نرم افزاری جهت انتقال ایده های طوفان ذهنی، تفکرات استراتژیک و اطلاعات تجاری به طرح اولیه برای اجرایی شدن است. این نرم افزار برای دانشجویان مدیریت و اقتصاد و...
بیشتر بخوانید

نقشه‌ ذهنی جلسه‌ی فروش

نقشه‌ ذهنی جلسه‌ی فروش
روی نقشه‌ی ذهنی تکمیل شده، پیشنهاد اصلی شما به عنوان موضوع مرکزی به روشنی نمایان خواهد بود. استفاده از یک تصویر پرمایه برای موضوع مرکزی، مشتری را به طور جدی با پیشنهاد شم...
بیشتر بخوانید

نقشه‌ ذهنی یک سخنرانی

نقشه‌ ذهنی یک سخنرانی
سخنرانی با به‌کارگیری دو نیمکره‌ی مغز برای درک مفهوم ارتباط میان مغزها لازم است مطلب مربوط به « دو نیمکره‌ی مغز» (فصل ۱) را به خاطر آورید. نیمکره‌ی راست مغز در زمینه پردا...
بیشتر بخوانید