مهارت و نقشه ذهنی
  • نقشه ذهن مهارت های کلیدی من

    تصویری را وسط صفحه به منظور نشان دادن ایده اصلی خود بکشید.در این مورد ایده اصلی مهارت‏های شخصی شماست.شاید ...

    تصویری را وسط صفحه به منظور نشان دادن ایده اصلی خود بکشید.در این مورد ایده اصلی مهارت‏های شخصی شماست.شاید بخواهید تصویری از خودتان بکشید یا مثلاً اگر پزشک هستید بخواهید تصویر یک گوشی پزشکی بکشید.اسم خ ...

    بیشتر بخوانید